LukeResearchSiirtymälinkkiEtusivuSiirtymälinkkiKäyttöohjeSiirtymälinkkiVirtu-kirjautuminenSiirtymälinkkiKirjautuminen (erillistunnus)

Asiantuntija


Uusi-Kämppä Jaana

Filosofian tohtori

Erikoistutkija
Vesistökuormitus, Luonnonvarat
Tietotie 4
31600
Jokioinen

+358295326622
jaana.uusi-kamppa@luke.fi
Pääasiasanat: happamat sulfaattimaat, maa- ja metsätalouden ympäristökuormitus, suojavyöhykkeet
Tarkentavat asiasanat: eroosio, fosfori, glyfosaatti, sulfaattimaat, suojavyöhykkeet, ulkotarhat, valunta, vesistönkuormitus
Tutkimusaiheiden ja työn vapaamuotoinen kuvailu : Tutkimusaiheet: Suojavyöhyketutkimus, glyfosaatin ja AMPAn kulkeutuminen maassa ja vedessä, happamien sulfaattimaiden vesistökuormituksen pienentäminen, ulkotarhojen ja jaloittelualueiden vesistökuormitus. Asiantuntemusala: suojavyöhykkeet, glyfosaatti, happamat sulfaattimaat, jaloittelualueet, ulkotarhat, eroosio, pintavalunta, fosfori, typpi, lietelanta, fekaaliset koliformit, hyvät viljelymenetelmät, ympäristöhygienia
Kielitaito: englanti, ruotsi, suomi
Tutkijatunniste -linkit 
Some -profiilit 
Liitetiedostot 


Suora linkki tälle sivulle suomeksi
Direct link to this page in English
kiinni Julkaisut 
kiinni Tehtävät