LukeResearchSiirtymälinkkiEtusivuSiirtymälinkkiKäyttöohjeSiirtymälinkkiVirtu-kirjautuminenSiirtymälinkkiKirjautuminen (erillistunnus)

Asiantuntija


Peltoniemi Krista

FT

Erikoistutkija
Maaperäekosysteemit, Luonnonvarat
os Jaatinen
Latokartanonkaari 9
00790
Helsinki

+358295325585
krista.peltoniemi@luke.fi
Pääasiasanat: kasvihuonekaasut, maaperäeliöstö, turvemaa
Tutkimusaiheiden ja työn vapaamuotoinen kuvailu : Maaperän mikrobien ekologinen tutkimus, yhteisörakenteen ja toiminnan selvitykset erilaisten ympäristön muutosten seurauksena eDNA-menetelmin (amplikonit, metagenomit) suoraan ympäristönäytteistä. Tutkittavat ryhmän: metaanin kierron mikrobit (metanotrofit, metanogeenit), sienet (symbioottiset ja hajottajat), bakteerit ja aktinobakteerit. Tutkimusympäristöt vaihtelevat projektien mukaan boreaalisista metsistä, turvemaihin (sekä luonnontilaiset että suometsät) ja peltoihin. Projekteissa on tutkittu ja tutkitaan mm. ilmaston lämpenemisen, poron laidunnuksen, luomuviljelyn ja tuhkalannoituksen vaikutuksia maaperän mikrobeihin. Meneillään olevassa projektissa tutkitaan maaperäeläinten monimuotoisuutta eDNA:n avulla. Olen EU:n H2020 SoildiverAgro-hankkeen boreaalisen alueen koordinaattori ja hankkeessa tutkimme luomuviljelyn vaikutuksia tarkemmin erilaisilla eurooppalaisilla viljelyalueilla sekä kehitämme maanviljelymenetelmiä, jotka turvaisivat kestävän ja maaperän biologisen monimuotoisuuden maatalousmaissa huomioiden myös sosioekonomiset näkökulmat.
Kielitaito: englanti, ruotsi, suomi
Tutkijatunniste -linkit 
Some -profiilit 
Liitetiedostot 


Suora linkki tälle sivulle suomeksi
Direct link to this page in English
kiinni Projektit 
kiinni Julkaisut 
kiinni Tehtävät